preloader

Stanowisko przeładunku chemikaliów płynnych

na Pirsie Południowym Nabrzeża Duńskiego

Year of completion

Project type

Real estate przemysłowe

Rozbudowa Stanowiska przeładunku chemikaliów płynnych na Pirsie Południowym Nabrzeża Duńskiego w Porcie Gdynia - montaż nalewaka morskiego

SIMILAR PROJECTS