preloader

Referencje

11.10.25 Balex Metal

Bolszewo, dnia 25.10.2011. r.

Balex Metal Sp z o.o.

Centrala

Ul. Wejherowska 12c, 84-239 Bolszewo; Polska

 

 

 

R E F E R E N C J E

 

Balex metal Sp z o.o. potwierdza, że firma

Towarzystwo Inwestycyjne CONSTRUCTION Sp z o.o.

Z siedzibą w Gdańsku przy ul. Bitwy Oliwskiej 22 wykonała w 2011 roku:

 

Montaż warstw stropodachu oraz elewacji z systemowych kasetonów elewacyjnych i blach trapezowych elewacyjnych, na budynku biurowym firmy Balex Metal w Bolszewie.

 

Wszystkie prace zostały wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną, wymaganiami Zamawiającego, terminowo i solidnie.

 

Na podstawie dotychczasowej współpracy możemy polecić Firmę T.I. Construction Sp z o.o. jako profesjonalnego wykonawcę robót.

 

 

PREZES

Tomasz Baranowski