preloader

Referencje

16.11.07 ROL-RYŻ

ROL-RYŻ

 

Gdynia, dnia 07.11.2016

 

 

 

REFERENCJE

 

 

Przedsiębiorstwo Rol-Ryż Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni przy ul. Celnej 2 informuje, że firma

Towaerzystwo Inwestycyjne CONSTRUCTUCTION Sp z o.o. Gdańsk ul. Bitwy Oliwskiej 22 wykonała w okresie 11.2014 do 05.2016 roku:

 

Projekt koncepcyjny i wielobranżowy projekt budowlany rozbudowy istniejącego zespołu przemysłowego o budynki o funkcji biurowo-socjalno-przemysłowej w Gdyni przy ul. Celnej 2.

 

Do zakresu w/w prac należało:

-       przygotowanie koncepcji funkcjonalno-przestrzennej projektowanego budynku biurowo-socjalno-przemysłowego;

-       wystąpienie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

-       opracowanie kompleksowego, wielobranżowego projektu budowlanego budynku;

-       przygotowanie i złożenie wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę na podstawie w/w projektu zatwierdzonego przez Zamawiającego;

 

Cały zakres prac został wykonany w uzgodnionym terminie, i uzyskał pozytywną ocenę użytkownika w zakresie niezbędnym dla uzyskania pozwolenia na budowę.

Obecnie Firma Towarzystwo Inwestycyjne CONSTRUCTION Sp. z o.o. realizuje roboty budowlane związane z rozbudową istniejącego zespołu budynków na podstawie opracowanego projektu.

 

PREZES

Gwidon Jerzy Irzabek